Problém dneška jsou nejen falešné zprávy

Autor:  leho | dne: December 8, 2018


Během posledních let od zvolení Donalda Trumpa se mluví o velkém problému, o falešných neboli o fejkových zprávách.
 
Problémem ale nejsou fejkové zprávy jako takové. Horším problémem, který zajisté ve velké míře šíření fejkových zpráv umožňuje, je fejková historie, jak uvádí Dinesh D’Souza na příkladu nepokojů z minulého roku v Charlottesville ve Virginii:
 

 
Stejně jako fejkové zprávy fejková historie je stará jak lidstvo samo. Lidé si vysvětlují minulé události tak, jak jim připadá nejvhodnější a zde hrají velkou roli emoce, nikoliv fakta. Čechoslováci, hlavně starší generace, pamatují fejkovou historii během komunistického režimu v učebnicích dějepisu.
 
A jelikož tuto fejkovou historii velká část české a slovenské veřejnosti přijala jako fakt, velmi těžko se udává na pravou míru i dnes, protože starší generace a učitelé včetně elit na vysokých školách ji předává mladé generaci.
 
Bohužel ale i ve svobodné společnosti v USA rozšíření podobné fejkové historie je dnes definováno politickou příslušností elit a akademiků na amerických školách a univerzitách podobně jako v Čechách a na Slovensku. Už během krize 30. let američtí akademici se identifikovali s řešením krize, jak jej nabízela komunistická diktatura v Sovětském svazu a fašistické diktatury v Německu a Itálii. Názor, že vláda za krize musí převzít veškeré otěže do svých rukou včetně plánovaného řízení ekomomiky, nenacházel ani v USA v té době žádnou vážnou opozici.
 
Po vítězné válce příslušníci téže elity poukazovali na zásadní roli Sovětského svazu zatímco ignorovali obludnost a brutalitu komunistického režimu ne nepodobného fašismu a německému nacismu. Inspirace velkým a vítězným Sovětským svazem byla velice silná.
 
V dnešní době veřejnost v Americe opět začíná přijímat myšlenku osvícené a všemocné vlády, která centrálně řídí celou společnost ke všeobecnému blahobytu bez chudoby a mizérie. Díky Internetu a sociálním médiím snadno dostupné informace o nesmyslnosti této a podobných idejí zde nehrají roli. Emoce a především nenávist dnešního prezidenta Donalda Tumpa živená sdělovacími prostředky překonává veškeré racionální myšlení.
 
Informace, že realizaci myšlenky centrální všemocné vlády, která přestala být osvícená, jakmile se dostala k moci, si lidstvo v nedávné minulosti zkusilo s katastrofálními následky, má dnes téměř každý v kapse. Ale i přes snadnost dostupnosti informací o všech obludných katastrofách způsobených těmito centrálně řízenými vládami v podobě hladomorů a genocidy včetně 2. světové války, kterou vlastně rozpoutaly dvě centrálně řízené socialistické země, nehrají vůbec žádnou roli, protože lidé jednak si jich nejsou vědomi a jednak jsou emocionálně nepřijatelné.
 
Na školách se tak neučí skutečná historie, ale historie falešná a fejková, která je poskytována další generací stejných elit jako těch minulých stranící fašismu, nacismu a komunismu. Podobnost těchto elit s bývalými elitami komunistického Československa není vůbec náhodná.
 
Osud tomu tedy chtěl, že veřejnost jak v Čechách a na Slovensku, tak v USA, nemá problém přijmout za své naprosto lživé, tj. fejkové, zprávy ve svých médií nejen kvůli emocionální identifikaci s falešnou realitou kvůli nenávisti amerického prezidenta, ale i kvůli neexistujícímu povědomí o nedávné historii.