Nejtoxičtější téma přítomnosti

Autor:  leho | dne: August 5, 2017


Tímto příspěvkem volně navazuji na příspěvek minulý “Když ne oteplování, tak tedy ochlazování?”
 
Globální oteplování považuji za politicky nejtoxičtější téma součastnosti, jež je náhražkou hlavních témat minulosti před rozpadem SSSR. Tehdejší témata byla stejně extrémně toxická a to z důvodů dotýkajících se holé existence lidské civilizace. Nynější téma globálního oteplování způsobující ničivé záplavy v podobě biblické potopy světa vzbuzují totožné emoce stejně jako dříve nukleární armagedon.
 
Kontrast života a smrti přirozeně v lidech vzbouzí ty největší emoce a po rozpadu SSSR najednou nastalo jakési emotivní vakuum, jelikož hrozba strašné a pomalé smrti na radioaktivitou zamořené planetě najednou zmizela bez uspokojivé náhražky. Možná to bylo také tím, že nastala informační revoluce v podobě Internetu, během níž se emoce vybíjely nadšením z nového média a přístupu k nebývalému objemu informací.
 
Postupně ale si veřejnost našla nová témata, která vzbouzí ty samé emoce jako v minulosti a téma globálního oteplování mě připadá jako jedno z nejdůležitějších a nejemotivnějších témat součastnosti.
 
Jelikož se jedná o téma tak emotivně nabité, je v dnešním informačním guláši velmi těžké najít relevantní informace definující stav současného globálního oteplování. Otázka, zdali nynější klima je ovlivněno lidskou činností a jestli ano, tak do jaké míry, je v této veřejné debatě naprosto zásadní.
 
V rubrice “Fórum” jsem založil diskuzi na téma “Globální oteplování” s hlavním tématem totožným s názvem tohoto příspěvku “Nejtoxičtější téma přítomnosti” s hlavním účelem jako jakýsi poznámkový blok na zodpovězení zmíněné otázky o ovlivňování klimatu lidskou činností.