Nejtoxičtější téma přítomnosti

Autor:  leho | dne: August 5, 2017


Tímto příspěvkem volně navazuji na příspěvek minulý “Když ne oteplování, tak tedy ochlazování?”
 
Globální oteplování považuji za politicky nejtoxičtější téma součastnosti, jež je náhražkou hlavních témat minulosti před rozpadem SSSR. Tehdejší témata byla stejně extrémně toxická a to z důvodů dotýkajících se holé existence lidské civilizace. Nynější téma globálního oteplování způsobující ničivé záplavy v podobě biblické potopy světa vzbuzují totožné emoce stejně jako dříve nukleární armagedon.
 
Kontrast života a smrti přirozeně v lidech vzbouzí ty největší emoce a po rozpadu SSSR najednou nastalo jakési emotivní vakuum, jelikož hrozba strašné a pomalé smrti na radioaktivitou zamořené planetě najednou zmizela bez uspokojivé náhražky. Možná to bylo také tím, že nastala informační revoluce v podobě Internetu, během níž se emoce vybíjely nadšením z nového média a přístupu k nebývalému objemu informací.
 
Postupně ale si veřejnost našla nová témata, která vzbouzí ty samé emoce jako v minulosti a téma globálního oteplování mě připadá jako jedno z nejdůležitějších a nejemotivnějších témat součastnosti.
 
Jelikož se jedná o téma tak emotivně nabité, je v dnešním informačním guláši velmi těžké najít relevantní informace definující stav současného globálního oteplování. Otázka, zdali nynější klima je ovlivněno lidskou činností a jestli ano, tak do jaké míry, je v této veřejné debatě naprosto zásadní.
 
V rubrice “Fórum” jsem založil diskuzi na téma “Globální oteplování” s hlavním tématem totožným s názvem tohoto příspěvku “Nejtoxičtější téma přítomnosti” s hlavním účelem jako jakýsi poznámkový blok na zodpovězení zmíněné otázky o ovlivňování klimatu lidskou činností.Když ne oteplování, tak tedy ochlazování?

Autor:  leho | dne: August 3, 2017


Na iDnes mne opět inspirovali článkem Pobřeží Ameriky pohlcují slané močály. Atlantik stoupá a lesy umírají. Vstoupil jsem do diskuze (linka zde) napřed nesměle, ale pak mne, kdo jiný než Jiri Bilina jinak neslavně známý pod přezdívkou Mikin, vyprovokoval k delšímu příspěvku.
 
Zmíněný článek na iDnes je pateticky hloupý, jelikož nebere v úvahu dva zásadní argumenty. Ten první je, že klima nikdy není konstatní, ale vždy se mění, buď se ochlazuje a nebo se otepluje. Lidstvo má to štěstí, že se momentálně spíše otepluje. Druhý argument spočívá ve faktu, že kdyby docházelo k ochlazování, byla by to pro naši civilizaci mnohem a mnohem horší katastrofa. Co by se asi dělo lze odhadnout z historicky velmi nedávné události a tím byl rok bez léta 1816 a několik roků poté. Linka k článku na Wikipedii zde.
 
Následuje hrubý text ze zmíněného příspěvku na iDnes. V diskuzi jsem v dalším příspěvku vysvětlil, že ten, kdo je aktivistou proti globálnímu oteplování se vlastně zasazuje pro globální ochlazování, čímž myslím katastrofu v podobě masového vymírání populace nejen hlady, ale válkami o stále se tenčící území s úrodnou půdou. V úvodu jsem zmínil onen rok bez léta 1816:
 
Kdyby se stalo totéž dnes, potěš koště. USA, tedy Velký Satan, by měl v takovém případě co dělat sám se sebou a přestal by dodávat chudým zemím potraviny zadarmo či vůbec by přestal vyvážet potraviny. A co postižené země, ty by si určitě nenechaly vymřít populaci hladem. Hladomor by se samozřejmě svedl na Velkého Satana a Donalda Trumpa, no a co by bylo dál, si lze lehce domyslet.
 
Je směšné, že zrovna takový Jiri Bilina, se zasazuje o globální ochlazování. Ten by tam daleko na severu dříve či později zamrzl úplně a nikdy by neviděl v životě zeleň. Jeho oblíbení cariboo by se buď přestěhovali jižněj nebo zahynuli, jelikož jejich potrava v podobě lišejníků by byla ta tam. Samozřejmě, za to by nemohl nikdo jiný než Donald Trump, to dá rozum, že.
 
Je zajímavé si zjistit, jak Země vypadala v předchozích geologických obdobích. Jedno či snad několik období ledovce dokonce zasahovaly až k rovníku a celá planeta byla jako sněhová koule, téměř mrtvá, pouze s životem na úrovni prvoků či bakterií. Což je asi cíl aktivistů hnutí proti globálnímu otemplování.
 
Na druhé straně globální oteplování nejen že rozšiřuje oblasti s úrodnou půdou, ale rovněž otevře k lodní přepravě dosud uzavřené trasy, jako například tu severní, kromě možností postavit dálnice na místech, kde to dříve nebylo možné. Profitu by se pak dalo užít k přemístění těch, kterých příbytky se octnou pod hladinou oceánů.
 
Zásadní je rovněž otázka, do jaké míry lidské aktivity naše klima ovlivňují a jestli ho vůbec ovlivňují. A kromě toho, že alarmující předpovědi o roztátých ledovcích a s mnoha utopenými či s grizzlym kříženými ledními medvědy jsou velmi hloupé, zvláště když meteorologové mají problémy kolikrát s předpovědí na zítřek, neřkuli jak bude třeba za 100 let.
 
Prozatím se spokojím s faktem, že globální oteplování je rozhodně daleko lepší než ochlazování. Naše planeta coby sněhová koule mě vůbec, ale vůbec neláká a zrovna tak vysoké daně do hlubokých kapes oteplovacích “vědců” či spíše šarlatánů. Ty už tedy vůbec ne!
 
Reference:
 
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/03/100304-snowball-earth-ice-global-warming/
 
https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gast-data-research-report-062717.pdf
 
https://www.powerlineblog.com/archives/2017/07/settled-science-in-two-headlines.php
 
http://notrickszone.com/2017/05/29/80-graphs-from-58-new-2017-papers-invalidate-claims-of-unprecedented-global-scale-modern-warming/#sthash.FRCeo69o.IfGSK0cA.dpbs
 
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html
 
http://worldview3.50webs.com/6globalwarming.html
 
https://thebreakthrough.org/index.php/voices/ted-nordhaus/demons-under-every-rock