Proces s Kyle Rittenhousem

Autor:  leho | dne: November 21, 2021


Rittenhouse Acquitted


Má poznámka byla inspirována příspěvkem v diskuzi k článku na iDnes: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/kyle-rittenhouse-kenosha-smrt-zbran-strileni-soud-rozsudek.A211119_194045_zahranicni_hend


Článek celkově vyjadřuje neschopnost většiny Evropanů pochopit americkou státnost, která je založena na lidech jakým je Kyle Rittenhouse. Samozřejmě v tomto případě je úplně jedno, jestli mu je 5, 10, 17 nebo 80, věk zde nehraje žádnou roli.


Americká Ústava neuzákoňuje policii, ale uzákoňuje právo vlastnit zbraň a právo vlastnit majetek. Ve většině států Unie ale právo vlastnit zbraň už bylo prakticky zrušeno, snad kromě Texasu, kde ještě i dnes lze zastřelit beztrestně zloděje i zezadu a ještě k tomu z dálky když už prchá se svým lupem. Ale zase ne všude, ve městech jako Dallas-Fort Worth určitě nikoliv.


Není tedy bez zajímavosti, když žalobce během procesu s Rittenhousem jasně řekl, že bránit majetek zbraní před vyrabováním je protizákonné a jistě v tomto měl pravdu. Ale zatím ještě není protizákonné zbraní bránit svůj vlastní život a o to tu šlo.


Koncept, že Kyle Rittenhouse a skupina dalších šla bránit majetky svých spoluobčanů, už uniká i samotným Američanům, kteří se nakazili evropskou vznešenou ideologií včetně marxismu, že majetek je proti společenské etice, je neslušné být bohatý a podnikat, takže je tedy v pořádku, že součástí “protestu” je vypalování a rabování obchodů a kanceláří. Policie v tomto duchu tedy rovněž nezasahovala, neboť šlo o pouhé majetky a nikoliv o životy.


Policie se rozhodla v Kenoshe nezasáhnout a tak její úlohu zaplnili místní, kteří odmítli se jako ovce podřídit kriminálním živlům a postavili se jim se zbraní v ruce.


Ihned po událostech státní federální žalobce Rittenhouse obvinil aniž si zjistil, že jednal naprosto v souladu se zákony. Jedná se o obecný trend, kdy federální soudnictví se vůbec na zákony neohlíží a uplatňuje je pouze v souladu s politikou Strany. Mám na mysli tu “Demokratickou” stranu, která nemá s demokracií nic společného.


Kdyby neexistovalo mnoho videí a kdyby soudce uplatňoval ideologickou linii Strany, Rittenhouse by byl jistě odsouzen na doživotí. Ale to se nestalo. Bohužel ale v procesech s tzv. “povstalci” z 6. ledna je to jinak, tam soudci povolují pouze ta videa a důkazy, které jsou v souladu se žalobou na rozdíl od případu v Kenoshe.


Looting Comes to the Suburbs