Rozdělená společnost, rozdělené rodiny, kamarádi…

Autor:  leho | dne: July 1, 2017


Mnohokrát jsem se zmiňoval, že žijeme v zajímavé době jako nikdy v historii. Díky technologii a přístupu k levnému cestování se naše planeta stala přístupnou prakticky všude a všem, i těm zdánlivě chudým lidem v západních demokraciích. A když člověk nemá možnost cestovat fyzicky, tak zpravidla má možnost cestovat virtuálně. Ale jsou si skutečně lidé na zeměkouli lidsky bližší a rozumí si více díky technologiím a technickým vymoženostem?

 

Já bych vůbec neřekl. Spíše bych vyslovil názor, že technologie a dostupnost cestování nijak lidstvo nezblížila a lidé si dnes nerozumí o nic více, ale ani o nic méně. Lidstvo jako celek je dnes v oblasti mezilidských vztahů ve své podstatě neměnné, protože se skládá z těch samých lidí a toho samého živočišného druhu stejně jako kdykoliv v minulosti. Kamarádi si rozumí se stále stejnými kamarády, v rodině se bavíme s tím samým strejdou, brantrancem, bavíme pořád se stejnými spolužáky i když do školy nechodíme dlouhá destetiletí. Ono se nakonec nic moc nezměnilo. Názorů, jestli je technologie sjednotitel či ne, je mnoho. Jedním z nich týkající se Jihoafrické republiky je zde Social media: A divider or unifier?. A zajímavý názor z roku 2013 Internet a Great Unifier & Divider, který vypadá jako školní slohová práce. Škoda, že se nezobrazují reference. Jedna z nich je pravděpodobně Nancy Baym, bezpochyby důvěryhodná kapacita ohledně tématu.

 

Technologie a jejich používání je známka dnešní doby. Pro nynější technický vývoj naší civilizace jsou a byly vždy nejkritičtější akademické diskuze probíhající v odborných publikacích a žurnálech pod přísnou kontrolou vydavatelů, editorů a příslušných odborníků. Pokud článek či argument nesplňoval určité požadavky dané publikace, nespatřil světlo světa. To se dodnes v podstatě nezměnilo. Co se ale změnilo, je že akademické diskuze se neomezují na tištěná média a realizují se v reálném čase všude na zeměkouli. Jinak řečeno, díky technologiím se celý svět stal jednou obrovskou univerzitou hlavně pro obory exaktních věd jako je matematika, fyzika, počítače, strojírenství, letectví. A to je nesporně pozitivní věc.

 

Na druhou stranu, jeden z hlavních negativních aspektů dnešní informační exploze je bezesporu vytváření pseudovědeckých oborů s mnoha pseudoakademiky i na věhlasných univerzitách a vzdělávacích institucích. Ota Ulč je v tomto oboru daleko větší autorita a téma popsal v mnoha svých nesčetných článcích a publikacích hlavně na Neviditelném psu (linka zde). Já bych jen dodal, že tristní stav některých vědních a pseudovědních oborů je definován celkovou proměnou dřívějších důvěryhodných médií v bulváry, ze kterých nelze s žádnou jistotou zjistit, co je pravda a co je sprostá lež. Na populárních bulvárech pak parazitují mnozí pseudoakademici dodávající jim důvěryhodnost a přispívající tak k rozdělujícím tendencím ve společnosti, viz např. Hnutí architektů a inženýrů za pravdu o 9/11 (linka zde) nebo Impeach Trump Now (linka zde). Dnešní doba dala tak vznik novému termínu “fake news”, neboli falešným zprávám, takže kachnám už asi odzvonilo. Neobyčejně informativní a nadčasový pořad o falešných zprávách byl odvysílán na ČR Plus 14. ledna tohoto roku – linka zde.

 

Informační inflace sice žene technický pokrok vpřed stále rychleji sdružující akademiky celého světa v jednu obrovskou univerzitu, ale zase to, co dříve rozdělovalo lidskou společnost, rozděluje dnes více než kdy jindy. Snad je to také způsobeno tím, že obrovské množství lidí se potkává ve virtuálním digitálním prostředí a kamarádí spolu přes Skype, Facebook či jinou sociální síť, ale pokud dojde na lámání chleba v podobě podívání se druhému do očí, respektu k pravdě, respektu k názoru druhého člověka, pak se takoví lidé znovu znepřátelí na život a na smrt. Dříve k takovému setkávání protichůdných morálních zásad docházelo naprosto minimálně, ale když došlo, tak buď zpravidla skončilo hádkou či v extrémní situaci i něčím horším a v tom úplně nejhorším případě i světovou válkou.

 

Dnes díky digitální revoluci se spolu přátelí více lidí než kdykoliv v historii a to nejenom digitálně, ale i ve skutečných osobních vztazích. Spolužáci, kamarádi, příbuzní se znovu setkávají a kamarádí díky technologiím, bez kterých by se normálně nestýkali. Dokonce se i žení a vdávají a zakládají nové rodiny. Stejně tak ale také díky digitální revoluci je daleko více lidí než v minulosti znepřáteleno a rozděleno a to včetně rodin a příbuzných. Společnost je bezesporu nejen více sblížena, ale i více rozdělena než kdy v historii a i více znepřátelena na individuální úrovni. Zbývá jen doufat, že toto digitální znepřátelení se nebude materializovat v nějaké formě globálního konfliktu jako se stávalo v minulosti.

 

 

Reference:
 
Ota Ulč na Neviditelném psu: http://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari.aspx?idnov=1285
 
Český rozlas ČR Plus (14. 1. 2017). Online Plus – Po stopách falešných zpráv na internetu se vydali hosté Davida Slížka. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3781513
 
E-News Channel Africa (16. 12. 2015) Social media: A divider or unifier? http://www.enca.com/technology/social-media-divider-or-unifier
 
Tasha Pruter (30. 1. 2013) Internet a Great Unifier & Divider http://commstcmc.blogspot.com/2013/01/internet-great-unifier-divider.html