Zločin proti lidskosti

Autor:  leho | dne: December 14, 2019


Požár v kalifornském Paradise dne 8. listopadu 2018 (NASA Earth Observatory)

 
Kalifornská politika obnovitelných zdrojů má na svědomí mnoho požárů, životů a živelných katastrof. Největší dodavatel energií PG&E je kvůli způsobení mnoha katastrof a tragédií v bankrotu a povinen zaplatit obětem 25 miliard USD. Na špici všeho je politika obnovitelných zdrojů, která způsobila, že PG&E byla povinna investovat konkrétní částky do solárek a větrníků zatímco na nutnou údržbu stávající infrastruktury nezbyly peníze.
 
V angličtině o zločinné organizaci jménem PG&E referuje Juan Braun:
 

 
A samozřejmě nutno dodat, že znečištění ovzduší rozsáhlými požáry způsobených PG&E je naprosto nesrovnatelné s hodnotami z tradičních zdrojů energie, jako například plynových elektráren. Jen tak mimochodem, Kalifornie má obrovské zdroje geotermální energie, ale z nějakého divného důvodu se tyto zdroje nepovažují za ekologické a rovněž se nacházejí na indiánských územích, která jsou svatá a nesmí se do nich vrtat.
 
Takže Nový zelený úděl je zločin proti lidskosti. Kolik dalších lidských životů přesvědčí Kaliforňany a zbytek světa, že tudy cesta nevede?