Co týden dal 4. 7. 2023

Autor:  leho | dne: July 5, 2023


Už delší dobu jsem se k ničemu nevyjádřil a po téměř devíti měsících je už načase. Co tedy týden č. 27 dal? Tedy spíše těch minulých devět měsíců.


Volby do Kongresu a Senátu

Především co definuje dnešní politickou scénu v jediné světové velmoci je vítězství i když chabé Republikánů v Kongresu v listopadu minulý rok, takže od 1.1. 2023 máme nové zastoupení v dolní americké sněmovně a věci se daly alespoň částečně do pohybu správným směrem, což vyjádřila guvernérka Arkansasu Sarah Huckabee-Sanders v její reakci na projev prezidenta Joe Bidena ke stavu Unie letos v únoru:
Volbu, kterou mají nynější američtí voliči k dispozici vyjádřila guvernérka zhruba v čase 3:20 – “…the dividing line in America is no longer between right or left, the choice is between normal or crazy…”, což česky je zhruba: “…dělící čára v Americe mezi politickými stranami není mezi levicí a pravicí, ale mezi normálním a šíleném…”. Když mluvím s lidmi v Americe, tak já jim říkám, že máme volbu nikoliv mezi “right and left” neboli mezi levicí a pravicí, ale mezi “right and wrong”, což je sice slovní hříčka, která v češtině nefunguje, ale doufám, že drtivá většina čtenářů ví, co znamená v angličtině “right” a co znamená “wrong”. Rozhodně se ale tahle volba nevztahuje pouze na USA.


Rozhodnutí Nejvyššího soudu (Supreme Court)

Události posledních týdnů zahrnuje několik rozhodnutí Nejvyššího soudu (Supreme Court). Zřejmě nejdůležitější z nich bylo zamítnutí prezidentského exekutivního příkazu týkající se odpuštění studentských půjček, což bylo jedno z nejbrutálnějších porušení Ústavy americkým prezidentem. Nesplacené půjčky v hodnotě zhruba 430 miliard USD měly být zaplaceny dle příkazu ze státního rozpočtu a k něčemu takovému nemá americký prezident pravomoc. Tu má totiž jedině Kongres.


Další rozhodnutí spočívalo ve zrušení kvót černých uchazečů pro přijetí ke studiu na elitních univerzitách, což se nazývalo “affirmative action” a jedná se o ukončení diskriminace nečerné populace (tj. nejen bělošských, ale hlavně asijských studentů – Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College). Je neuvěřitelné, že diskriminace bělochů a asiatů na veřejných unverzitách vydržela tak dlouho snad už od 70. let. Více na YouTube kanálu Megyn Kelly:
Zvýhodňování černých a některých dalších nebílých etnických skupin mělo podobný efekt jako nutnost přijímat dělnické kádry na vysoké školy před Listopadem 89 v ČSSR. Tenkrát dělníci v ČSSR a nebílá etnika v USA byla na školy mohutně přijímána na úkor schopných studentů a jelikož na náročnou vysokoškolskou látku nestačili, museli většinou studium opustit a neodpromovali. Že tomu tak bylo lze s velkou jistotou tušit z neexistujících statistik o kolik diskriminace bílých a asiatů zvýšila počet černých doktorů a inženýrů. A kdyby se některým přeci jenom podařilo odpromovat, zajisté by bylo lépe se nechat operovat od černého chirurga či dělnického kádra, který se dostal na školu a odpromoval díky správné rasové či třídní příslušnosti a nikoliv proto, že zvládl těžkou vysokoškolskou látku. Zním jak rasista, viďte? Takže pokud něco diskriminace přinesla, tak zvýšení rasového napětí ve společnosti a v žádném případě nepomohla černému a ani jinému etniku. Ve videu z kanálu Megyn Kelly jsou uvedeny statistiky univerzit, které zrušily rasovou diskriminaci v nedávné minulosti jako například UC Berkeley a California State Univerisity, jež zaznamenaly nárůst počtu černých a i jiných absolventů z dříve podporovaných menšin po zrušení affirmative action v Kalifornii, takže efekt diskriminace bílých a asijských uchazečů o univerzitní studium měla naprosto opačný efekt, než jaký byl původní záměr.


Dění v Kongresu

Co se týče dění v Kongresu přílišným optimismem nehýřím. A to i přes to, že vychází mnoho věcí na povrch dříve do země zadupaných, jako například kauza laptopu Huntera Bidena (viz článek Hunterův laptop), kdy dokonce i hlavní média už přiznala, že laptop není podvrh ruské rozvědky a je skutečně jeho. Dále nejen díky informacím z laptopu se přišlo na úplatky v hodnotě desítek milionů USD, které dostal Joe Biden od vysokých funkcionářů Komunistické strany Číny a kromě toho je zde ještě dalších zhruba 150 podezřelých bankovních transakcí většinou mezi čínskými subjekty a rodinnými příslušníky prezidenta jediné světové velmoci. Ještě více toho zmiňuje Zach De Gregorio z Wolfs and Finance:
Twitter Files

Jak známo minulý rok Elon Musk koupil Twitter, což způsobilo nemalý rozruch nejen na ostatních sociálních sítích, protože došlo k “provalu” praktik tajných služeb a zvláště FBI cenzurovat obsah a tak určovat veřejné trendy, tj. o čem se ve veřejnosti mluví. A jelikož hlavně Twitter také spolupracoval velmi těsně s hlavními médii jako například The New York Times a hlavními televizními stanicemi jako ABC, CBS, NBC a CNN, státní orgány se tak zásadním způsobem podílely na obsahu hlavních zpráv.


A jelikož chování státních orgánů včetně FBI je velmi závažné porušení americké Ústavy, byl v Kongresu ustanoven podvýbor Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government. Tento podvýbor si předvolal dva novináře Michaela Shellenbergera a Matt Taibbi, kteří Twitter Files zpracovali pro média a vypovídali před podvýborem v Kongresu letos v březnu:
Během veřejného slyšení došlo dokonce k vyvíjení nátlaku na jednoho z novinářů v podobě návštěvy agenta berního úřadu IRS, což je považováno za něco, co ještě v nedávné minulosti by bylo naprosto neslýchané, hlavně když Matt Taibbi neměl žádné nesrovnalosti ve svých daňových přiznáních. Rovněž skandální bylo chování některých zákonodárců Demokratické strany, kteří vyvíjeli na novináře nátlak aby předložili jména těch, kdo konkrétně jim pomáhal se zpracováním Twitter Files. Bohužel, američtí voliči si v drtivé většině nejsou vědomi chování svých zastupitelů, neboť hlavní média a televizní stanice tento druh informací potlačují a neuveřejňují, což způsobuje, že ani do českého veřejného prostoru se vůbec nic takového nedostane a čeští lidé nejsou tak vůbec informovaní co se to vlastně děje v jediné světové velmoci.


Obžalování Donalda Trumpa

Mnozí jistě v průběhu minulých let zaznamenali, že Donald Trump čelil různým obviněním z několika nekalých činností už od vyhlášení kandidatury na prezidentský úřad v roce 2015. Jedna z těchto činností mělo být spiknutí s ruskými tajnými službami, které měly nějakým způsobem pomoci Donaldu Trumpovi ke zvolení v prezidentských volbách v roce 2016. Došlo tedy už v roce 2017 k ustanovení zvláštní vyšetřovací komise vedené Robertem Muellerem, což byla skutečná fraška, která nejen neodhalila žádné Trumpovo spiknutí, ale spíše naopak odhalila velmi podivné praktiky státního aparátu za účelem odstranění tehdejšího prezidenta z úřadu. Více v článku Muellerova fraška.


I když nyní Donald Trump není dávno prezidentem, tak stále představuje pro dnešní Stranu (Demokratickou) a vládu velkou hrozbu, neboť prezidentské volby jsou už příští rok a ve volebních preferencích vede zcela jednoznačně i před charismatickým a mladým guvernérem Floridy Ronem DeSantisem. Státní aparát tedy nemůže tuto velmi neblahou situaci nechat jen tak a už minulý rok na konci léta provedl v rezidenci Donalda Trumpa na Floridě razii (více zde: Rubikon překročen).


Donald Trump byl tedy konečně obžalován federálním soudem minulý měsíc a nutno zdůraznit, že konkrétně jaké dokumenty on vlastně “ukradl” federálnímu archívu, se pořád ještě neví, zvláště když během razie minulý rok nemohl být nikdo přítomen kromě agentů FBI a to dokonce ani Trumpovi právní zástupci, což je další obludnost a hrubé porušení platných zákonů ze strany státního aparátu. Spekuluje se, že by mohlo jít o dokumenty týkající se nezákonného sledování Donalda Trumpa během volební kampaně a prvního roku jeho prezidentství tajnými službami především FBI a CIA. Vyjádření k obvinění na kanálu Wolfs and Finance:
S protizákonnou razií a i obviněním Donalda Trumpa si ale nikdo neláme příliš hlavu, neboť velká část americké veřejnosti je velmi nakloněna proti němu a je tedy jedno, jestli jsou obvinění skutečně pravdivá. Strana a vláda má stále na své straně všechna hlavní média kromě Fox News a hlavně silové složky státu, což není nepodobné situaci v Československu těsně po válce, kdy KSČ měla pevně ve svých rukou tisk a rozhlas a ministerstvo vnitra, pomocí něhož mohla obžalovat a uvěznit a vyřadit tak z veřejného prostoru jakéhokoliv politika pokud to bylo potřeba, čehož bohatě využívala. Tenkrát také docházelo i k popravám, což snad dnes nehrozí, ale stejně je toto historické srovnání velmi zajímavé.


Pro úplnost je ještě nutno dodat, že Donald Trump byl letos také obviněn státním žalobcem státu New York Alvinem Braggem, který byl zvolen především díky slibu, že dostane bývalého prezidenta za mříže, takže vlastně plní mandát svých voličů. I tohle obvinění je absurdní a možná překoná svoji absurdností veškerá ostatní obvinění. Obvinění spočívá ve vyplacení “držhubného” pornohvězdě Stormy Daniels, které bylo vyplaceno z osobního konta Donalda Trumpa a dle obvinění peníze měly být vykázány jako volební výdaj, protože téměř veškeré výdaje na volební kampaň si rovněž Donald Trump platil ze svého. Není bez zajímavosti, že výplata držhubného sama o sobě není vůbec trestný čin, takže obžaloba zmiňuje, že tak bylo učiněno ve spojení s jiným trestným činem, který ovšem není znám a zřejmě žalobce předpokládá, že se mu podaří ten jiný trestný čin vypátrat. Zní to divně a divné to všechno opravdu je a nejde tu o nic jiného, než o nástroj k odstranění Donalda Trumpa z veřejného života.


Co je ale na celé záležitosti nejdůležitější, že konečného odstranění Donalda Trumpa nemusí být docíleno pomocí prokázání viny před soudem a následného odsouzení, ale pomocí tzv. “náhubku” během soudního vyšetřování, kdy soudce zakáže Trumpovi se vyjadřovat na veřejnosti kvůli ovlivňování svědků a pak stačí aby Donald Trump kdekoliv na veřejnosti cokoliv pronesl, což by pak soud opravňovalo Donalda Trumpa na tomto základě zatknout a vsadit do vazby. Jinak řečeno, Donald Trump se může klidně octnout bez rozsudku ve vězení aniž by cokoliv spáchal. A co je na záležitosti nejhorší, že velká část veřejnosti takové jednání ze strany státních a soudních institucí schvaluje zákony nezákony Ústava neÚstava. No neměli jsme to tu už někdy? Více o obvinění Alvinem Braggem na Real Clear Politics.