Reply To: Space

Home Forums Diskuze a fórum Space Reply To: Space

#5601
leho
Keymaster

…ano, samozřejmě, pokud vezmeme v úvahu, že informační prostor je poslední dobou zaplňován agendou se vzrůstající stupidností neboť se jedná o business, na kterém se vydělává spousta peněz.
 
Jak už jsem mnohokrát zmínil, nějaká pravda a věcné názory dnes už nehrají žádnou roli, ale co roli hraje, je kšeft pro drtivou většinu lidstva, která se skládá z nepříliš inteligentních jedinců neboť pouze mizivé procento lidských individuí inspiruje lidstvo k pokroku ve všech oborech lidské činnosti.
 
Takže skutečně, pokud by nějací mimozemšťané koukli na veřejnou informační sféru, tak by asi rychle utekli.
 
Ovšem ale otázka je, jestli tam někde v mezihvězdném prostoru nějací zelení a inteligentní mužíčci vůbec jsou. Když dáme pryč emoce a vezmeme v úvahu pouze věcnou stránku otázky, je téměř skoro jisté, že nikde se ve vesmíru nenacházejí tvorové inteligentnější než prvoci či prvohorní žížaly i přes jeho obrovské rozměry.
 
O této neblahé skutečnosti totiž svědčí fakt, že naše civilizace vděčí svému vzniku především Měsíci, který zpomalením zemské rotace a stabilizací kolísavosti zemské osy zajistil stabilní prostředí pro biologický vývoj inteligentních bytostí, tj. člověka.
 
Měsíc totiž vznikl nejen ve správném čase a na správném místě, ale rovněž kolizí právě se formující Země s planetou přesné hmotnosti a pod přesným úhlem s přesnou rychlostí takovým způsobem, že nejen že vznikl Měsíc s rovněž přesnými vlastnostmi včetně přesné vzdálenosti a charakteristikou oběžné dráhy, ale i Země jako planeta s přesnými vlastnostmi včetně hmotnosti a chemického složení díky této kolizi.
 
Stačí se podívat na ostatní planety naší sluneční soustavy a na jejich souputníky a je jasné, že sestava Země-Měsíc je naprosto vyjímečná. Rovněž pozorování planet mimo sluneční soustavu svědčí o tomto faktu.
 
Dále je nutno vzít v úvahu, jak dlouho vlastně přírodě trvalo, než se konečně narodil živočišný druh zvaný člověk více či méně rozumný. Trvalo to 4.5 miliardy let s mnohými neúspěšnými pokusy hlavně v podobě dinosaurů, kteří ovládli planetu na celých velmi dlouhých 200 milionů let a jejich konec pak způsobil meteorit právě se správnými charakteristikami ve správném čase a na správném místě podobně jako v případě kolize Země s jinou planetou.
 
Bez meteoritu, stejně jako bez Měsíce, by narození živočného druhu zvaného člověk více či méně rozumný zřejmě nebylo vůbec možné.
 
A k tomu všemu ještě musíme také vzít v úvahu nejen co jsem už zmínil, ale celkovou časovou osu od Velkého třesku, od kterého uplynulo nejméně 13.8 miliard let. 200 tisíc let existence lidského druhu v porovnání se 13.8 miliardami let existence vesmíru je rovněž zcela zanedbatelný záblesk na časové ose.
 
Jelikož nemáme příliš mnoho informací ohledně formací jiných planetárních systémů, nejsme tedy schopni určit ani zdaleka přibližné hodnoty neznámých fi, fc, L v rovnici pro výpočet pravděpodobnosti existence zelených můžíků dle Franka Drake (viz zde).
 
Takže, suma sumárum, podtrženo, sečteno, i přesto, že nelze ani zdaleka určit hodnoty fi, fc, L, mám velmi špatnou zprávu. Téměř s velkou určitostí za použití obyčejného selského rozumu lze tedy říci, že kromě prvoků a primitivních žížal se v celém tom širém vesmíru žádné jiné inteligentní bytosti kromě člověka více či méně rozumného zřejmě nenacházejí…